Analysis
×
Nadezhda Tikhonova
Last position: Deputy (Legislative Assembly of Saint Petersburg)
8
PARTIYA SPRAVEDLIVAYA ROSSIYA-ZA PRAVDU
Political ideology:Socialism of the 21st century, Social democracy, Centre-left politics, \u000aDemocratic socialism.
10