Analysis
×
Igor Leonidovich Trunov
Last position: President (SOYUZ ADVOKATOV RUSSIA, SAR)