Analysis
×
Vladimir Nikolaevich Sendzyak
Last position: Head (Administration of the urban settlement Slyudyansk of the Slyudyanka district)
2