Media Score: Low /
FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "BELGORODSKY GOSUDARSTVENNY NATSIONALNY ISSLEDOVATELSKY UNIVERSITY"
OGRN 1023101664519
Company profile
Official site:
25% Belnovosti
18% It is white. Ru
12% Go31.ru — the Site of the city of Belogoroda
CEO
no data
2 - Technologies
120 - Organizations
27 - Places
9 - Events
36 - Persons
Hot news
In headlines

Trending Places

Most discussed today
Kostroma region
Rating: 47
-12
Mention frequency47
-12
Connections
  • Organizations636
  • Places553
  • Persons263
  • Events136
  • Technologies29