5
Media Score
FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "BELGORODSKY GOSUDARSTVENNY NATSIONALNY ISSLEDOVATELSKY UNIVERSITY"
OGRN 1023101664519
Company profile
8% Go31.ru — the Site of the city of Belogoroda
8% It is white. Ru
8% БелПресса
4 - Technologies
34 - Organizations
40 - Places
13 - Events
9 - People

Trending Organizations

Most discussed today
Mention frequency32
16
Connections
  • Places66
  • Organizations38
  • People38
  • Events14
  • Technologies4