Media Score: Low /
FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "SAINT PETERSBURG CITY STATE ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY "LETI" NAMED AFTER V. I. ULYANOVA (LENINA)"
OGRN 1027806875381
Company profile
31% ЮУрГУ
15% Nevsky news
10% Сергиевские куранты
CEO
no data
101 - Organizations
50 - Places
8 - Persons
1 - Technologies
1 - Events
Hot news
In headlines