Soccer. First league. "Zhodino-Yuzhnoye" changed "Slonim-2017", "Vitebsk" — "Makslayn"

@Pressbol
Show original
"Zhodino-Yuzhnoye" won against "Slonim-2017" (1:0), "Vitebsk" — "Makslayn" (1:0) matches of the 10th round of national championship among teams of the first league. Zhodino-Yuzhnoye — Slonim-2017 — 1:0 Goals: 1:0 — Zavadsky (49). Vitebsk — Makslayn (Vitebsk) — 1:0 Goals: 1:0 — Krasnov (43)...