Skis. Championship Russian Federation. Alexander Aleksandrovich Bolshunov, Aleksey Aleksandrovich Chervotkin, Sergei Aleksandrovich Ustyugov, Denise Spitsov, Yvan Yakimushkin, Artem Maltsev, Savely Pavlovich Korostelev, Ilya Semikov will run skiatlon

Show original
Alexander Aleksandrovich Bolshunov won skiatlon in the championship Russian Federation on cross-country skiing to Tyumen. The championship Russian Federation on cross-country skiing-2023 Tyumen Men Skiatlon, 15%2B15 km 1. Alexander Aleksandrovich Bolshunov – 1:11.00,2 2. Sergei Aleksandrovich Ustyugov – 5,3 3. Yvan Yakimushkin – 29,3 4. Aleksey Aleksandrovich Chervotkin – 29,4 5. Denise Spitsov – 29,8 6. Anton Timashov – 30,4 7. Mitroshin Yegor – 1.13,0 8. Sergei Nikolaevich Ardashev – 1.13,2 9. Andrey Larkov – 1.13,4 10. Ilya Semikov – 1.13,8 11. Grebenko Alexander – 1.15,5 12. Eugenie Nikolaevich Belov – 1.27,9 13. Zhul Dimitri – 1.55,8 14. Savely Pavlovich Korostelev – 2.41,0 15. Artem Maltsev – 2...
Analysis
×
Sergei Aleksandrovich Ustyugov
Last position: The professional athlete on cross-country skiing
65
Alexander Aleksandrovich Bolshunov
Last position: The professional athlete on cross-country skiing
87
Denise Spitsov
Last position: The professional athlete on cross-country skiing
44
Yvan Yakimushkin
Last position: The professional athlete on cross-country skiing
38
Artem Maltsev
Last position: The professional athlete on cross-country skiing
22