The championship of Russian Federation on summer biathlon-2022. Sprint. Said Karimulla Said Vakhidulla Khalili are started by the 19th, Matvey Pavlovich Yeliseev – the 27th, Eugenie Aleksandrovich Garanichev – the 46th, Maxime Tsvetkov – the 48th

@Sports.ru
Show original
Today in the championship of Russian Federation on summer biathlon passed man's sprint. The victory was won by Petr Petrovich Pashchenko. Summer biathlon Tchaikovsky Sprint, men 1. Petr Petrovich Pashchenko – 23.01,2 (1) 2. Roman Surnev – 12,5 (1) 3. Kirill Bazhin – 21,6 (0) 4. Aleksey Pavlovich Vagin – 29,5 (1) 5. Mikhail Aleksandrovich Burundukov – 33,5 (1) 6. Streltsov Kirill – 35,5 (0) 7. Nikita Porshnev – 39,1 (0) 8. Eugenie Aleksandrovich Garanichev – 59,1 (0) 9. Said Karimulla Said Vakhidulla Khalili – 1.03,7 (3) 10. Denise Tashtimerov – 1.12,3 (0)... 18 . Maxime Tsvetkov – 1.28,3 (3)... 20 . Eugenie Idinov – 1.38,0 (2)... 23 . Andrey Nikolaevich Vyukhin – 1.53,8 (2) 24. Istamgulov Vadim – 1.57,6 (2). . 27 . Matvey Pavlovich Yeliseev...
Analysis
×
Maxime Tsvetkov
Last position: The professional athlete on biathlon
18
Mikhail Aleksandrovich Burundukov
Last position: The professional athlete on biathlon
14
Matvey Pavlovich Yeliseev
Last position: The professional athlete on biathlon (LLC FEDERAL BANK "SOYUZ BIATLONISTOV RUSSIA"(SBR))
21
Eugenie Aleksandrovich Garanichev
Last position: The professional athlete on biathlon (LLC FEDERAL BANK "SOYUZ BIATLONISTOV RUSSIA"(SBR))
21
Said Karimulla Said Vakhidulla Khalili (Karim Khalili)
Last position: The professional athlete on biathlon (PUBLICLY FUNDED NATIONAL INSTITUTION "FSO "YUNOST MOSKVY" MOSKOMSPORTA)
33