Pushkin on a roof, a festival of tricks and a campaign on Torgashinka: where to descend and what to look in Krasnoyarsk on days off

Show original
The cultural guide across Krasnoyarsk for a new week-end...
Analysis
×
Vladimir Abramovich Etush
Main activity:Cultural worker
13
Eugenie Knyazev
Last position: Rector (FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE BYUDZHETNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "THEATRE INSTITUTE NAMED AFTER BORIS SHCHUKINA PRI STATE ACADEMIC THEATER NAMED AFTER EUGENIA VAKHTANGOVA")
19
Ruben Simonov
Last position: Actor, director (Theater named after Eugenia Vakhtangova)
Julia Borisova
Last position: Actress (Theater named after Eugenia Vakhtangova)
Vasilii Semenovich Lanovoy
Last position: Actor (Theater named after Eugenia Vakhtangova)
65
Theater named after Eugenia Vakhtangova
Main activity:Culture and sports
41