Analysis
×
Ushakov Victor Ivanovich
Rusanov Sergei
Lazarev Maxime
Shvidchenko Sergei
LDPR
Political ideology:Patriotism, anti-Americanism, eurasianism, centrism, anticommunism, etatism, mixed economy.
15
PARTIYA SPRAVEDLIVAYA ROSSIYA-ZA PRAVDU
Political ideology:Socialism of the 21st century, Social democracy, Centre-left politics, \u000aDemocratic socialism.
12
Duma of Tyumen region
Government Agency
13