Analysis
×
Sergey Sobyanin
Last position: Mayor (Moscow Government)
237
Novikov Vladimir