MGIMO MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS RUSSIA, FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY "HIGH SCHOOL EKONOMIKI" and "Yunarmiya" got under sanctions Canada

Show original
Canada entered new sanctions against Russian Federation, is spoken on a site of the government of the country...
Analysis
×
Anton Kotyakov
Last position: Minister (Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation)
28
Andrey Kortunov
Last position: CEO (NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP RSMD)
32
Vladimir Putin
Last position: President of the Russian Federation (President of the Russian Federation)
1 795
Fedor Aleksandrovich Lukyanov
Last position: Chairman of presidium (Regional non-governmental organization "public "Sovet PO Vneshney I Oboronnoy Politike")
42