Dzesyats of quotes Uladz_m_r Karatkev_cha

@Onliner.by
Show original
Sennya — important date ў belaruskay g_stor і, and dakladny, at belaruskay l_taratury. At gety dzen 91 years to Tam naradz і ў sya ours vyal_k_ creator Uladz_m_r Karatkev_ch. Skladana znaysts_ chalaveka, yak_ lyub і ў Belarus і Belarusian ў bolsh, chy en. Sennya we zgadvay not samyya papulyarnyya quotes z tvor ў p_smenn_ka, yak_ya prasyaknuty lyubo¸yu yes g_story_ і daskanaly vedanny yae, shchyrym_ pachuzzyam_ і perazhyvannyam_...