Professor Oleg Matveychev: "Nord Stream — 2" will reduce risk of explosions on the Ukrainian GTS

Show original
The Nord Stream — 2 pipeline will allow to avoid accident in Ukraine, professor Natsionalnogo noted in "Politrossiya's" comment research universities FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY "HIGH SCHOOL EKONOMIKI" Oleg Matveychev...