The report of events in Syrie and in Near East for February 19, 2019

@ANNA-News
Show original
SvodkanovosteyproshedshikhsutokoklyuchevykhsobytiyakhvstranakhBlizhnegoVostokaiSevernoyAfriki: Syrie, Israel, Turkey, Iran, Iraq, Yemen, Egipteisaudovskoyaraviya...