Mirziyoyev's press secretary called structure of new Presidential Administration

@Podrobno.uz
Show original
The press secretary of President of the Republic of Uzbekistan Komil Allamdzhonov called structure of new Administration of the head of state...